söndag 25 september 2011

Vart är vi på väg? 8 poäng


8 poäng - Under 1400- och 1500-talen var landet, som resemålet ligger i, ett av världens ekonomiska, politiska och kuturella centra.Vart är vi på väg?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar